Twój koszyk jest pusty

Żywność ekologiczna i specjalistyczna

Co to jest żywność ekologiczna?

Terminem żywność ekologiczna określa się żywność, której sposób wytwarzania jest zgodny z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Unii Europejskiej i oznacza między innymi żywność produkowaną bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej. Potocznie określenie żywność ekologiczna często bywa używane zamiennie z określeniem zdrowa żywność. Jednakże, podczas gdy pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną, drugie jest nazwą stworzoną jedynie dla celów marketingowych.

Żywność ekologiczna dostępna już w wielu sklepach różni się od żywności konwencjonalnej m.in. tym, iż:
  • do jej produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawożenia dopuszczalne są m.in. nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie;
  • w gospodarstwach ekologicznych w żywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych;
  • ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących.

Kontrola i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym

Kontrola w ekologicznej produkcji żywności dotyczy sposobu produkcji i jest uregulowana w ustawie o rolnictwie ekologicznym. Pełnozakresowa kontrola w gospodarstwach i przetwórniach odbywa się przynajmniej raz w roku i przeprowadzają ją upoważnione jednostki certyfikujące. Kontroli podlegają nie tylko wszystkie obiekty gospodarstwa: pola, łąki, pastwiska, wybiegi, budynki inwentarskie, urządzenia, magazyny, przechowalnie, itp., ale także dokumentacja produkcji: księgi rachunkowe, dowody zakupu środków do produkcji oraz surowców, księga gospodarstwa (lub zapisy), etykiety (i materiały reklamowe), wreszcie - bilans zbiorów (i zakupionych surowców) i sprzedaży produktów ekologicznych. Na podstawie protokołu z kontroli, jednostka certyfikująca ocenia czy gospodarstwo (lub przetwórnia) spełnia kryteria, a następnie wystawia certyfikat zgodności, upoważniający do obrotu produktami rolnictwa ekologicznego. Certyfikat taki przyznawany jest na jeden rok. Po tym okresie gospodarstwo jest poddawane ponownej kontroli i jeśli spełnia wymogi, termin jego ważności jest przedłużany na kolejny rok. Certyfikat jest uznawany na terenie całej Unii Europejskiej.

Oznakowanie

Na całym świecie rośnie popyt na żywność wysokiej jakości wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jednostek certyfikujących czyli żywność ekologiczną. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych "markowych" produktów, zdarzają się przypadki jej fałszowania. W związku z tym w krajach Unii Europejskiej wprowadzono system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej. Graficznym odzwierciedleniem tego, że produkt został wytworzony zgodnie z tym systemem jest wspólnotowy znak "Rolnictwo ekologiczne" umieszczony na etykiecie produktu.

Biorąc w sklepie do ręki produkt oznaczony w taki właśnie sposób możemy być pewni, że jest to naprawdę ekologiczna żywność, a co za tym idzie, że:
  • przynajmniej 95% składników tak oznaczonego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi,
  • produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi,
  • produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach,
  • wiadomo przez kogo, gdzie i w jakich warunkach został wytworzony produkt (na produkcie znajduje się nazwa producenta, przetwórcy i sprzedawcy oraz kod i nazwa jednostki certyfikującej).

Rzeszów

facebook-icon

Lublin

facebook-icon

Pomoc

Poradnik

Zaloguj się lub załóż nowe konto

Masz konto Facebook?

Możesz go użyć aby zalogować się na naszej stronie.

fb iconZaloguj się na Facebooku

Zaloguj się

or Anuluj